Đại Lý Mitsubishi Satsco bàn giao 14 xe chở tiền cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn