Dịch vụ làm thủ tục nhanh tại sân bay

Dịch vụ làm thủ tục nhanh tại sân bay

Trải nghiệm tiện ích từ dịch vụ ưu tiên tại sân bay.

  • Không cần xếp hàng.
  • Không cần kéo lê hành lý nặng nhọc.
  • Không cần lo ngại các thủ tục tại sân bay.
  • An toàn khoảng cách xã hội.

Dịch vụ đón khách

Dịch vụ tiễn khách

  • Quý khách được chào đón ngay tại đầu ống lồng hoặc vị trí xe trả khách vào nhà ga sân bay.
  • Quý khách được nhập cảnh bằng lối đi ưu tiên không cần xếp hàng.
  • Quý khách được hỗ trợ lấy hành lý và hộ tống ra xe nhanh chóng nhất.
  • Quý khách được chào đón từ bên ngoài nhà ga.
  • Quý khách được ưu tiên làm tất cả các thủ tục hàng không, không cần xếp hàng sau đó nhân viên sẽ hộ tống quý khách tới cửa khởi hành.

NoteQuý khách nên có mặt tại sân bay trước giờ bay khoảng 60 phút.